Spørreundersøkelse

VI TRENGER Å HØRE FRA MEDARBEIDERNE VÅRE

Kjære kollega! Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å avdekke potensielle faktorer som kan bidra til å gjøre Shell Espa til en enda bedre bensinstasjonen for våre kunder, samt å gjøre arbeidsplassen vår best mulig. Det er ingen riktige eller feil svar, og det er kun din personlige mening vi er opptatt av.

 

Spørreundersøkelsen består av 5 deler.

Del 1-2 omhandler hva du tror KUNDEN syns om oss.

Del 3-5 omhandler hva DU mener om arbeidsplassen din.

 

Undersøkelsen vil ha en varighet på ca. 8-10 minutter.

 
All informasjon som fremkommer fra undersøkelsen vil bli behandlet anonymt og konfidensielt.

Start spørreundersøkelsen