Spørreundersøkelse

BOLLELAND VIL HØRE FRA KUNDENE VÅRE

Kjære kunde! Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å avdekke potensielle faktorer som kan bidra til å gjøre Shell Espa til en enda bedre bensinstasjonen for våre kunder. Vi er derfor opptatt å vite DIN mening knyttet til faktorer relatert til vår kundeservice, fasiliteter, matutvalg, kvalitet, osv. Det er ingen riktige eller feil svar, og kun din personlige mening vi er opptatt av.

 

Undersøkelsen vil ha en varighet på ca. 4 minutter.

 
All informasjon som fremkommer fra undersøkelsen vil bli behandlet anonymt og konfidensielt.

Start spørreundersøkelsen